dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
พระบรมโชวาทในหลวง article

" พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "


1. ความเพียร
การสร้างสรรค์ตนเอง
การสร้างบ้านเมืองก็ตาม
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว
ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร
ต้องใช้ความอดทน เสียสละ
แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน
คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ
บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง
คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่า
การทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน
เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน
ในความอดทนของตนเอง


พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2516


2. ความพอดี
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น
จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และความพอเหมาะพอดี
ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง
หรือทำด้วยความเร่งรีบ
เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น
ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน
มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 ธันวาคม 2540


3. ความรู้ตน
เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว
การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ
และคนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ
ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่
สร้างความสำเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเองและส่วนรวม
ในอนาคตได้อย่างแน่นอน


พระบรมราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็ก ประจำปี 2521


4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้
ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้าง
ความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลาย
มีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย
ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้


พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 เมษายน 2521


5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม
สำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496


6. พูดจริง ทำจริง
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี
ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม
2540


7. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้
หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้
และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้


พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514


8. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต
ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง


พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531


9. การเอาชนะใจตน
ในการดำเนินชีวิตของเรา
เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้องต้านความคิด
และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ
เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบ
ว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม
ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ
ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ
ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป
และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ


พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

---------------
ข่าวสารทั่วไป
Copyright © 2010 All Rights Reserved.