dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article

สำหรับมาตราการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs กรมสรรพากรได้มีการจัดสัมมนาสำหรับสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ประกอบการต่อไป สาระสำคัญจากการสัมมนาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ที่ประสงค์จะจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียว สามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

    ได้ตั้งแต่วันที่ 15/1/59 ถึง 15/3/59 (ไม่มีการขยายเวลารับ)

2.  ผู้ประกอบการที่ได้จดแจ้ง จะได้รับสิทธิไม่โดนตรวจสอบบัญชีและภาษีย้อนหลัง ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

     31 ธันวาคม 2558

3.  เงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วม

     3.1  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบหรือก่อนวันที่ 31/12/58 ไม่เกิน 500 ล้านบาท

            (หลังจากปีจะ 58 จะเกิน 500 ล้านบาท ไม่ถือว่าเสียสิทธิ)

     3.2  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็น SMEs (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30

            ล้านบาท หากปีใดก่อนปี 58 เคยมีรายได้เกิน ไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไข)

4. กรณีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เข้าเงื่อนไขใช้สิทธิ

      4.1 ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

      4.2 มีการเรียกตรวจสอบหรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมสรรพากรก่อนหน้า พรก. ฉบับนี้

            (สามารถจดเข้าโครงการได้ เฉพาะปีที่ยังไม่ถูกเรียกตรวจ จะได้รับสิทธิไม่ถูกต้องย้อนหลัง)

      4.3 มีการขอคืนภาษี

5. สามารถปรับปรุงรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องในปีภาษี 2558 

 

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานบัญชีโปรแอค ยินดีให้คำแนะนำในการปรับปรุงบัญชีที่เคยทำผิดพลาด เพื่อเข้าโครงการและรับสิทธิประโยชน์ตาม พรก. ดังกล่าว

โทร.  0 2681 3370 หรือ 089 688 8542

อีเมล์ proacc6813370@gmail.com

 

สรุป พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595)

พรก.

พรฎ.

มาตรการบัญชีเล่มเดียว 2559.pdf
ความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.