dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ article

 

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

     การย้ายสถานประกอบการ

⇔ ไปในจังหวัดเดียวกัน ไม่ต้องมีมติที่ประชุมในการแจ้งย้ายกับกระทรวงพาณิชย์

⇔  ไปจังหวัดอื่น ตามกฏหมายต้องมีการนัดหมายการประชุมมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน


 (แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2)

 

 

ค่าธรรมเนียมบริษัท

    ⇒ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง 400 บาท
    ⇒ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
    ⇒อากรแสตมป์ 70 บาท
    ⇒หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
    ⇒ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
    ⇒ค่าทนายความ 500 บาท
    ⇒ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
    ♦ ค่าธรรมเนียมที่ตั้งสำนักงาน 400 บาท
    ♦ หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
   ♦ ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
   ♦ ค่าทนายความ 500 บาท

 

อัตราค่าบริการ
ติดต่อบริการสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370

E-mail : 
orawan@proaccforaccounting.com

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านเลขานุการบริษัท article
บริการจดทะเบียนธุรกิจ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.