dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
วางใจให้เราจัดการข้อมูลบุคคลากรของท่าน article

 ขอบเขตงานบริการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ ⇔⇔สำนักงานบัญชี โปรแอค⇔⇔

 

1.บริการทางด้านเงินเดือน
 คำนวณเงินได้สุทธิ ภาษีเงินได้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และรายการหักอื่น
 จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินหรือแผ่นดิสก์ให้ธนาคารและออกใบจ่ายเงินเดือน ณ วันที่จ่ายเงินเดือน
 จัดทำทะเบียนเงินเดือนและรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนให้แผนกบัญชีเพื่อทำการบันทึก
 จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ให้พนักงานทุกคน
 จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด. 1) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ภ.ง.ด. 1 ก)
 แนะนำพนักงานในการจัดทำและนำยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

 

2.บริการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
 ข้อมูลรายได้/รายการหัก (ภาษีเงินได้ เงินสมทบ ค่าลดหย่อนเป็นต้น)
 ข้อมูลสวัสดิการ และสิทธิพิเศษ เช่น การกู้ยืมเงิน เบิกเงินล่วงหน้า ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น เงื่อนไขการจ้างงาน การค้ำประกัน การประเมินผลงาน การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน
 

3.บริการจัดทำใบพรรณนางานและคู่มือพนักงาน 

4.บริการขึ้นทะเบียน และยื่นประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 

 

ค่าบริการ

สำนักงานบัญชี โปรแอค มีความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กิจการของลูกค้าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า ค่าบริการของสำนักงานฯ จะถูกกำหนดขึ้นตามปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการหรือประเภทธุรกิจ 

 

สนใจติดต่อ บริการสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370
E-mail : 
oratai@proaccforaccounting.com

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.