dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletแผนผังเวปไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมศุลกากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558
bulletราคาทองคำวันนี้
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article

 

ประเด็นปัญหาในกรณีที่พนักงานนำรถมาใช้ในกิจการ

1. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

- ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

- ภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

แต่ต้องปฏิบัติดังนี้

- ต้องมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยกรรมการ กำหนดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวพนักงานมาใช้ในงานของบริษัท ระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม

- มีรายละเอียดรายงานการเดินทางเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง

- มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย ต้องระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ และระบุทะเบียนรถยนต์ด้วย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.02340 http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html
ความรู้บัญชีและภาษี

ค่าปรับ ยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2558 article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2555 – 2558 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ย้ายสถานประกอบการ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม article
การย้ายสถานประกอบการ article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานบัญชี โปรแอค
ที่อยู่ :  เลขที่ 98 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร :  02 681 3370      มือถือ :  086 332 4392
อีเมล : oratai@proaccforaccounting.com
เว็บไซต์ : www.PROACCforAccounting.com