dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
Career

 
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)
 
 
รายละเอียดงาน
ควบคุมและดูแลการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ประกันสังคม
บันทึกบัญชี ตรวจสอบและแก้ไขการลงบัญชี
จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25-31 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
3. มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.