จดทะเบียนธุรกิจและบริการงานธุรการ

จดทะเบียนธุรกิจ

รูปแบบจดทะเบียนธุรกิจมีหลายประเภท เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบใด ทางสำนักงานบัญชีโปรแอคยินดีให้คำปรึกษาเพื่อเลือกรูปแบบประเภทธุรกิจให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการก่อนตัดสินใจเลือกจดทะเบียน

  • ฟรีจองชื่อบริษัท
  • หมดปัญหายุ่งยากเรื่องเอกสารการจดทะเบียน
  • จัดเตรียมรายงานประชุมจัดตั้งบริษัท
  • จัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารประกอบธุรกิจ

บริการงานธุรการ

หมดกังวลเรื่องความลับเงินเดือนภายในบริษัท วางใจให้สำนักงานบัญชีโปรแอคดูแลงานบุคคลของท่าน ช่วยให้คุณมีระบบการจ่ายเงินเดือนที่มีความปลอดภัยสูง มั่นใจในความถูกต้องของตัวเลข ประหยัดเวลาการคำนวณตัวเลข จัดทำรายงานต่างๆ

ดูแลงานบุคคล

  • บริการจัดทำเงินเดือน – จัดทำทะเบียนเงินเดือน เตรียมการจ่ายให้ธนาคาร ออกสลิปเงินเดือน ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บริการขึ้นทะเบียน และยื่นประกันสังคม
  • บริการจัดทำใบพรรณนางานและคู่มือพนักงาน